หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ประวัติเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
 
          เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 มีพื้นที่ 2.80 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการขยายเขตสุขาภิบาลออกไปเป็น 11.30 ตารางกิโลเมตร โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2516 และในปี พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้สุขาภิบาลท่าบ่อเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานได้ จึงให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

          ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ปีพุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลท่าบ่อได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าบ่อ และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลท่าบ่อ เป็นเทศบาลเมืองท่าบ่อ เมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ